Podpořte nás

  • salesiáni pomáhají mladým lidem smysluplně trávit volný čas. Dělají to prostřednictvím pestré nabídky nejrůznějších aktivit,
  • protože provozují řadu středisek, klubů, farností, misií, škol apod., a to něco stojí...,
  • protože salesiánům není lhostejné jak mladí vyrůstají, chtějí je podporovat v dobrém, vést je k přátelství mezi sebou a předávat jim - pokud mají zájem - evangelní hodnoty,
  • protože všechny aktivity salesiánů jsou neziskové, služby jsou financovány z grantů a z darů dobrých lidí a mladí mají vše buď zcela zdarma nebo jen za symbolický příspěvek.

Činnost Salesiánské provincie Praha podpoříte zasláním daru na č. ú. 16844021/0100 (KB)

Misie v Bulharsku můžete podpořit také zasláním daru na sbírkový účet Provincie: 2500876091/2010 (FIO)


Co podpoříte?

Projděte si vše, co salesiáni dělají a poznáte, že salesiáni vědí, co dělají a že to dělají dobře. Že si váží jak mladých lidí, kteří k nim přicházejí, tak všech, kteří je v jejich práci podporují: umějí poděkovat, vystavují potvrzení na poskytnutí darů, umějí doložit jak s prostředky naložili. Zjistíte, že podporujete dobrou, smysluplnou věc.

Jak salesiány podpořit?

  • Modlitbou - nejjednodušší možnost podpory.
  • Finančně -  prostřednictvím trvalého platebního příkazu, bankovního převodu, Pay secem, apod.
  • Hmotně - konkrétní věcná pomoc (do střediska, kanceláře, na hřiště...).
  • Vlastní aktivitou - výpomoc ve střediscích, na brigádách, novináři o nás mohou napsat, na svoje weby můžete umístit odkazy na naše stránky, pomoci s ubytováním našich zaměstnanců nebo nám můžete odkázat něco v závěti.
  • Naše vděčnost - děkujeme a modlíme se za VŠECHNY, kdo nás podporují.
  • Koho kontaktovat