XXVII. generální kapitula

Putováním po Turínu a jeho okolí - tedy místech, kde se začala psát salesiánská historie byla v sobotu 22. února 2014 odstartována bezprostřední příprava na XXVII. generální kapitulu Salesiánů Dona Boska. Vlastní kapitula - jejímž tématem je Svědci evangelní radikálnosti - bude probíhat od 3. března do 12. dubna v Římě.

Více informací o dění na kapitule:

česky (na facebooku)

slovensky

další jazyky  (italština, angličtina, španělština, francouzština, portugalština a polština)

XXVII. generální kapitula skončila

Vydáno: 14. dubna 2014

Drazí bratři,

chceme s vámi sdílet zkušenost 27. Generální kapituly. Vnímáme, že nás k této události Pán svolal do Říma a jsme obohaceni silou Ducha. Kapitula byla pro nás pro událostí milosti, o které chceme vydat svědectví, až se vrátíme domů.

Papež přijal účastníky 27. generální kapituly

Papež přijal účastníky 27. generální kapituly

Vydáno: 1. dubna 2014

Po vzoru Dona Bosca žijte střídmým životem zaměřeným na podstatné, buďte nablízku chudým a spravujte svůj majetek transparentně a zodpovědně. K takovému životnímu stylu vybídl papež František 250 účastníků generální kapituly kongregace salesiánů Dona Boska, které přijal v pondělí 31. března 2014 na zvláštní audienci.

Hlavní rada už je kompletní

Vydáno: 31. března 2014

Pátek 28. března 2014 byl znovu dnem volebním. Volilo se pět reginonálů a všichni byli zvoleni v prvním kole. Bylo to dáno tím, že ve čtvrtek každý region provedl minihlasování ve vlastním regionu a všichni kapituláři se měli seznámit s výsledky těchto hlasování.

Volba hlavní rady

Vydáno: 28. března 2014

Po volbě hlavního představeného byl ve středu 26. března 2014 zvolen vikář hlavního přestaveného, kterým se stal italský spolubratr Don Francesco Cereda, který byl dříve delegátem pro formaci.

Máme nového hlavního představeného

Máme nového hlavního představeného

Vydáno: 25. března 2014

Kongregace Salesiánů Dona Boska má nového hlavního představeného. Na 27. generální kapitule salesiánů v Římě byl velkou většinou delegátů 25. 3. 2014 zvolen Španěl don Ángel Fernández Artime SDB (53), dosavadní provinciál jihoargentinské salesiánské provincie. Je desátým nástupcem Dona Boska.

Volba hlavního představeného začala

Volba hlavního představeného začala

Vydáno: 25. března 2014

V pondělí 24. března 2014 začala volba hlavního představeného, vikáře a delegátů mší svatou, které předsedal hlavní představený Pascual Chávez a kázal generální vikář Adriano Bregolin.

Bohatství kongregace

Vydáno: 24. března 2014

Po týdnu znovu zdravíme z Říma. Minulý týden jsme pokračovali v práci na závěrečném dokumentu, což znamenalo práci ve skupinách i v plénu. Dokument je rozpracovaný. Co je pro nás nejcennější, jsou diskuse ve skupinách a interpelace ve shromáždění všech. Vidíme bohatství a pestrost kongregace.

Kapitula zdárně pokračuje

Kapitula zdárně pokračuje

Vydáno: 17. března 2014

       

Zdravíme znovu po týdnu z kapituly. Tento týden pokračoval v rytmu, který má dvě doby: společné zasedání a práce ve skupinkách. Pracuje se na závěrečném dokumentu. Poprvé došlo k bouřlivé rozpravě ohledně reorganizace vedení kongregace. Hovořilo se o zrušení delegáta pro misie a delegáta pro sociální komunikaci. Přes různé názory zde však panuje bratrská atmosféra. K radostnému prožívání kapituly také přispívá pěkná liturgie, nedělní výlety – před týdnem jsme byli v Neapoli, sportovní turnaje, výstavy z některých zemí …

První pracovní týden 27. generální kapituly

První pracovní týden 27. generální kapituly

Vydáno: 12. března 2014

Pracovní týden začal schvalováním „Regolamenta“, což jsou pravidla, kterými se kapitula řídí. Delegáti text připomínkovali. Některé články byly upraveny a nakonec se hlasovalo o schválení jednacího řádu.

Oficiální zahájení XXVII. generální kapituly

Oficiální zahájení XXVII. generální kapituly

Vydáno: 6. března 2014

V pondělí 3. března 2014 byla oficiálně zahájena generální kapitula. Ráno byla společná mše svatá, které předsedal hlavní představený Don Pascual Chavez. V homilii připomněl důležitost Ducha Svatého v našem životě a také během kapituly. Popřál nám, abychom jako apoštolové byli účastni zemětřesení a to především vnitřního, které změní od základu náš život, kdy se staneme pravými nositeli evangelia a to především mladým lidem.

1 | 2