Bude Ignác Stuchlý blahoslavený?

Bude Ignác Stuchlý blahoslavený?
7. června 2018

Na Velehradě se uskutečnil historický seminář o Ignáci Stuchlém, který měl vnést více světla do otázky, jak to vlastně vypadá s procesem blahořečení Ignáce Stuchlého. Na závěr jsem si povídal s organizátorem semináře a s historikem, který v současnosti na tomto procesu za českou stranu nejvíce pracuje, salesiánem Petrem Zelinkou.

Petře, zeptám se napřímo, má Ignác Stuchlý co říct do dnešní doby?

Musím říct, že se u mě pohled na Ignáce Stuchlého vyvíjí. Na začátku mě ničím moc nezaujal. Postupem času mě oslovilo a z přednášek tady na Velehradě to vyplynulo, jeho duchovní otcovstí, kdy on sám na sobě zažil, že ho někdo doprovázel, např. Michael Rua a na druhé straně byl on sám schopen doprovázet mnohé kluky a salesiány. A druhá věc, která nám má mnoho co říct do dnešní doby je, že svatost není něco mimořádného, ale že v jeho osobě je svatost založena na každodenním plnění povinností, překonávání překážek i přijetí svých limitů. Svatost je zkrátka určena pro každého, nejenom pro superhrdiny s mimořádnými dary.

Na semináři bylo představeno tzv. Positio, co bude v rámci procesu cesty k blahořečení dál?

Na začátku byl tzv. diecézní proces, kde se vyslechli svědkové a ten skončil v roce 2001. Na základě těchto svědectví (bylo jich asi 90) se sepsal jeho životopis a duchovní profil, kterému se říká Positio (v případě Ignáce Stuchlého má positio 564 stran). Toto Positio se předá k posouzení komisi historiků, teologů a kardinálů a ti když se vyjádří pozitivně, tak Ignác Stuchlý bude ctihodný.

Může se stát, že se vyjádří negativně?

Je velmi pravděpodobné, že ne, protože kdyby byly nějaké chyby, tak se na to upozorní předem a nic takového se nestalo.

Kdy bychom mohli očekávat vyhlášení Ignáce Stuchlého ctihodným?

V červenci tohoto roku se Positio předá komisi, a proto je reálné očekávat vyhlášení ctihodným do konce tohoto roku.

A co bude dál? Blahořečení a svatořečení?

Pak už je to vlastně jednoduché (smích). K blahořečení a svatořečení jsou potřeba zázraky (pro blahořečení jeden, pro svatořečení dva). To vlastně spočívá v tom, že se lidé modlí na přímluvu Ignáce Stuchlého o uzdravení nebo vyřešení jiných těžkostí. Zatím máme evidovaných 12 vyslyšení na jeho přímluvu z různých oblastí, např. někdo se modlí za víru svých dětí, někdo za návrat manželky apod. z toho jsou 4 větší uzdravení. Každý případ se ale musí dokumentovat a podložit např. lékařskými zprávami a pak se to posuzuje z lékařského a teologického hlediska. Pokud se pak nějaká událost posoudí jako trvalá a nevysvětlitelná z dnešního vědeckého hlediska, tak se může přistoupit k blahořečení.

To zní dost komplikovaně a proto se zeptám, co bychom teď měli dělat my, obyčejní lidé, abychom tomu všemu nějak napomohli?

Já bych řekl, že jsou vlastně dvě základní věci. První je, rozšiřovat povědomí o osobě Ignáce Stuchlého. Můžeme rozšiřovat životopis, brožurky, budou webové stránky apod., aby se o něm lidé dozvěděli. A druhá věc je modlitba. My můžeme prosit o přímluvu naše svaté a budoucí svaté, protože v tradici církve je silně obsaženo, že Bůh nechce dělat věci sám, ale zapojuje další. A tak je důležité zahrnovat Ignáce Stuchlého mezi přímluvce ve svých modlitbách a to třeba i v beznadějných okolnostech, aby se mohla ta jeho přímluva také projevit.

Rozhovor vedl Libor Všetula.