Salesiánská rodina

Ideály Dona Boska byly isnpirací pro vznik celé řady společenství, která stejně jako salesiáni pracují po celém světě.
Jsou to zejména:

Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů - salesiánky (FMA)

Salesiáni spolupracovníci (ASC)

Volontarie Dona Boska (VDB)

Volontéři s Donem Boskem - CDB

Nazaréni

Do širší rodiny patří neoddělitelně Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo Salesiánské kluby mládeže (SKM)
Ojedinělým společenství jsou v České republice Staré páky a Mladé mamky