Kdo jsme

 

Společnost svatého Františka Saleského (Salesiáni Dona Boska, SDB) je kongregace v katolické církvi.

Zakladatelem salesiánů je italský kněz Jan Bosco (1815-1888). Jeho současným nástupcem je don Ángel Fernández Artime.

• Kongregace se věnuje výchově mládeže. S tímto účelem salesiáni provozují celou řadu středisek mládeže a podnikají mnoho zajímavých aktivit.

• Salesiáni prožívají svůj život buď jako kněží nebo koadjutoři.

Salesiáni pracují ve většině zemí světa. Podrobnosti na www.sdb.org.

Salesiánská rodina

Kromě salesiánů vznikla celá řada podobných společenství, která se inspirovala ideály Dona Boska. Stejně jako salesiáni pracují po celém světě.  Jsou to zejména Dcery Panny Marie Pomocnice křesťanů (FMA), Salesiáni Spolupracovníci (ASC), Sdružení bývalých žáků Dona Boska, Volontarie Dona Boska (VDB) a mnoho jiných. Uvedená společenství jsou spolu volně spojena a tvoří salesiánskou rodinu. Velmi aktivní je v ČR sdružení Staré páky.
Salesiánským duchem se inspirovala i řada občanských sdružení, která jsou zaregistrována v ČR. Je to například Salesiánské hnutí mládeže (SHM) nebo Salesiánské kluby mládeže (SKM).

Zprávy o dění v salesiánské rodině podává časopis Il Bollettino Salesiano, který vychází v češtině pod názvemSalesiánský magazín (dříve Salesiánská rodina).